Projekty

Mapa Zdrapka VIP Tatry Polskie i Mapa Zdrapka VIP Bieszczady

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20

Mapsy.me realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO 

Celem projektu jest powstanie nowych produktów, które mają za zadanie popularyzować pasje i zainteresowania oraz wspierać rozwój osobisty odbiorców w czasie pandemii COVID19. Planowanym efektem jest wzrost zainteresowania podróżami i geografią, a także zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat Polskich Gór. 

  • Wartość projektu: 77.682,33 pln
  • Dofinansowanie projektu z UE: 59.998,55 pln