Zwroty i reklamacje

Postępowanie reklamacyjne do zakupionych Map Zdrapek
Drogi Kliencie! Masz prawo złożyć reklamację, jeżeli nie zrealizowaliśmy zamówionej przez Ciebie usługi lub są zrobiliśmy ją w sposób niezgodny z Regulaminem. Wyślij reklamację na adres shop@mapsy.me

Twoja reklamacja w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyślij reklamację na adres shop@playprint.pl. Prosimy prześlij nam:

  • precyzyjne dane umożliwiające nam kontakt z Tobą;
  •  uwagi do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • sposób, w który chciałbyś, abyśmy postąpili (np. wymiana Produktu na produkt wolny od wad, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

Udzielimy odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ciebie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, poprosimy o uzupełnienie.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Jeżeli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przez Ciebie Produktu przed jego upływem.

Zwrócimy zapłaconą przez Ciebie cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Wzór formularza zwrotu towaru w formacie pdf, znajdziesz TUTAJ